Wat is AdBlue®?

AdBlue wordt gebruikt om NOx-emissies te verminderen in voertuigen die zijn uitgerust met SCR-technologie

AdBlue zet schadelijke NOx in de uitlaatgassen van uw dieselvoertuig om in onschadelijke stikstof en waterdamp, en vermindert daardoor aanzienlijk de emissies van stikstofoxiden (NOx) die een belangrijke bron van luchtvervuiling zijn en smog veroorzaken. Volgens onderzoek, uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), verergert NOx-emissie astma.

Sinds 2005 vereist Europese regelgeving voor dieselvoertuigen een drastische vermindering van de NOx-emissies. Voertuigfabrikanten, met op de eerste plaats fabrikanten van zware bedrijfswagens, werden gedwongen om de uitlaatsystemen van hun voertuigen opnieuw te ontwerpen. Meer en meer dieselauto's, trekkers en andere “non road” voertuigen zijn nu ook uitgerust met SCR-technologie in hun uitlaatsysteem.

Practical tips
Practical tips

Praktische tips

AdBlue is een zeer eenvoudig te gebruiken en onschadelijke stof. Het is geen brandstof en ook geen additief voor brandstoffen, maar een hoogzuivere ureumoplossing die wordt bijgevuld in een speciale AdBlue tank in uw voertuig. AdBlue is niet gevaarlijk en het is niet brandbaar en niet explosief. Het wordt geclassificeerd als een vervoerbare vloeistof met minimaal risico. Als u ooit AdBlue op uw handen morst, wast u ze gewoon grondig met water. Lees meer op Hoe wordt AdBlue gebruikt.

Leer meer

Wat is SCR-technologie voor auto's, vrachtwagens, bussen en voertuigen die niet op de weg rijden?

"SCR" is de naam van de technologie voor nabehandeling van uitlaatgassen voor dieselvoertuigen welke ons in staat stelt om de schadelijke NOx-emissies (stikstofoxiden) terug te dringen. SCR is de afkorting van "Selective Catalytic Reduction", selectieve katalytische reductie. Deze technologie vereist het gebruik van een vloeistof, genaamd AdBlue. Bijna alle motorenfabrikanten gebruiken deze technologie om te voldoen aan de vereisten van nieuwe regelgeving inzake NOx.

De belangrijkste componenten van een SCR-systeem zijn:

  • SCR-katalysator 
  • AdBlue verstuiver 
  • AdBlue tank
  • AdBlue inspuitregeleenheid.

Hoe werkt AdBlue met SCR-technologie?

AdBlue wordt vanuit een AdBlue-tank direct stroomafwaarts in de uitlaatpijp vóór de SCR-katalysator ingespoten. Wanneer het wordt verwarmd in de uitlaatpijp, ontleedt de AdBlue in ammoniak (NH3) en kooldioxide (CO2). Wanneer de uit de uitlaatpijp afkomstige stikstofoxiden (NOx) in de katalysator met de ammoniak reageren, worden de schadelijke NOx-moleculen in de uitlaatgassen omgezet in onschadelijke stikstof en water, dat in de vorm van damp in de atmosfeer wordt vrijgelaten.

Moet ik het SCR-systeem in mijn voertuig onderhouden?

Het SCR-systeem is door de fabrikant aangebracht en werkt automatisch. U hoeft het niet te onderhouden of te wijzigen. AdBlue wordt automatisch in de uitlaatpijp ingespoten, afhankelijk van de motorbelasting van uw voertuig. Het verbruik van AdBlue is bepaald door de fabrikant van het voertuig en kan niet worden aangepast.

Om er zeker van te zijn dat uw SCR-systeem correct werkt, dient u ervoor te zorgen dat u uitsluitend AdBlue van hoge kwaliteit gebruikt, zoals deze door Yara geproduceerd wordt onder de merknaam Air1. Een oplossing van lage kwaliteit kan niet voldoende zuiver zijn waardoor u het risico loopt dat uw katalysator vervuild. Dit kan de werking van de katalysator sterk reduceren en uiteindelijk leiden tot hoge reparatiekosten. Dit wordt meestal niet gedekt door de fabrikant van het voertuig.

AdBlue van Yara wordt verkocht onder de merknaam Air1. De AdBlue van Air1 wordt geproduceerd uit een oplossing van hoogzuiver, vloeibaar ureum. Ureum wordt synthetisch geproduceerd uit ammoniak en CO2 (kooldioxide), waaruit de AdBlue voor Air1 rechtstreeks wordt geëxtraheerd als een "hete smelt"-ureum, wat een ander proces is dan ureum voor meststoffen. De kwaliteit van dit AdBlue proces is geborgd om er zeker van te zijn dat aan de correcte, strenge specificaties wordt voldaan, zodat de kwaliteit en zuiverheid van de AdBlue van Yara is gegarandeerd. Lees meer over het belang van de kwaliteit van AdBlue.

Leer meer