Yara's Veiligheidsbladen

Voor zover ons bekend, is de informatie opgenomen in dit overzicht van veiligheidsmaatregelen correct tot op datum van publicatie. Deze veiligheidsbladen zijn beschikbaar in meerdere talen. Wij verstrekken veiligheidsbladen voor onze volledige productenreeks. Gebruikers vinden hierin belangrijke informatie over het product en het gebruik hiervan op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier. Het is belangrijk dat gebruikers de risico's en potentiële gevaren van producten leren kennen, zodat ze voorzorgsmaatregelen en voorbereidingen kunnen treffen om potentiële ongevallen te voorkomen. Yara's veiligheidsbladen zijn door specialisten opgesteld op basis van de meest recente informatie.