YaraNutriox™: een effectieve preventiebehandeling tegen H₂S

intro

Waterstofsulfide, of H₂S, is een giftig gas dat vaak voorkomt in rioleringssystemen, rioolzuiveringsinstallaties en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het wordt gevormd in riolen door biologische activiteit in afvalwater. 

Er zijn veel methoden om stank als gevolg van waterstofsulfide te bestrijden. Sommige maskeren slechts het probleem, terwijl andere, zoals YaraNutriox, preventief werken. YaraNutriox is een natuurlijk proces dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw is ontwikkeld door Yara. Het wordt gebruikt door overheden op honderden locaties waar zich problemen met waterstofsulfide voordoen. 

YaraNutriox is een systeem voor het voorkomen van waterstofsulfide en de stank die het veroorzaakt. YaraNutriox pakt de oorzaak van het probleem aan en injecteert automatisch nauwkeurige hoeveelheden van een speciaal nutriënt, waar en wanneer dat nodig is, in rioleringssystemen of rioolzuiveringsinstallaties. Met behulp van complexe modellerings- en doseringsapparatuur zorgt het voor een optimale inspuiting voor het voorkomen van stankklachten van de omgeving, en tevens voorkomt het dat medewerkers of anderen worden blootgesteld aan dit zeer giftige gas. 

Sinds 2010 wordt H₂S door de Europese Unie beschouwd als een giftig gas. Het gas is dodelijk als de concentraties te hoog worden (> 1000 ppm) en de aanwezigheid ervan wordt doorgaans opgemerkt door zijn kenmerkende geur van rotte eieren. Echter, boven een bepaalde concentratie verdooft waterstofsulfide de reukzenuw zodat de geur niet meer wordt waargenomen. Vandaar het belang van preventieve maatregelen, zoals YaraNutriox verkocht door Yara.

Wat ruikt u?

what do you smell?

Als u wordt blootgesteld aan stankoverlast dat lijkt op de geur van rotte eieren, is het goed mogelijk dat dit het gevolg is van waterstofsulfide.

Lees meer

Contact

Contact us
Contact us
Gianluca Romegialli
Gianluca Romegialli
Sales Manager