Groene meststoffen: een game-changer

Groene meststoffen zijn essentieel voor het transformeren van de voedselwaardeketen en het verminderen van de CO2-uitstoot. De kwaliteits-meststoffen van Yara hebben al een lage ecologische voetafdruk, maar de productie is nu nog afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dit gaat echter veranderen. Dit jaar introduceert Yara fossielvrije, groene meststoffen die worden geproduceerd met behulp van hernieuwbare elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. Deze meststoffen zullen voornamelijk uit water en lucht worden gemaakt, wat resulteert in een reductie van de CO2-uitstoot met 80-90 procent vergeleken met meststoffen gemaakt met aardgas.

Bekijk de folder

Luchtfoto van graanoogst met
Luchtfoto van graanoogst met
De groene meststoffen van Yara zijn een fossielvrije, impactvolle en moeiteloze manier om de voedselproductie koolstofvrij te maken

Fossielvrij: onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen

Green fertilizer production research

Door over te stappen op groene meststoffen die geproduceerd worden met hernieuwbare elektriciteit, kunnen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en werken aan een voedselsysteem dat vrij is van CO2-emissies. Deze verschuiving zal ons voedselsysteem versterken, het veerkrachtiger maken en minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Dit brengt ons dichter bij een natuurpositieve voedseltoekomst.

Impactvol: het verkleinen van de klimaatvoetafdruk van ons voedsel

Green fertilizer will reduce carbon footprint in making bread

Door over te schakelen op groene meststoffen zal de ecologische voetafdruk van bepaalde gewassen met 10 tot 30 procent afnemen, en voor tarwe bijvoorbeeld met zo’n 20 procent. Dit betekent dat groene meststoffen ook de invloed zullen hebben om de milieu-impact van het voedsel dat we eten te verminderen – en consumenten duurzamere voedselkeuzes te geven. De CO2-voetafdruk van veel voedingsmiddelen kan met 10 tot 20 procent worden verminderd, en voor brood bijvoorbeeld met 12 procent.

Moeiteloos: een klimaatmaatregel die eenvoudig te implementeren is

Farmer adopting green fertilizer in his farming practice

De groenmeststoffen van Yara zijn hetzelfde als onze minerale meststoffen op nitraatbasis, maar met een aanzienlijk lagere impact op het milieu. Dit betekent dat boeren dezelfde gewaskwaliteit en opbrengst kunnen bereiken zonder enige verandering in hun dagelijkse praktijk. Bovendien zullen deze fossielvrije meststoffen voedselbedrijven helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen en hun klimaatverplichtingen na te komen zonder dat ze enige verandering in hun toeleveringsketens of activiteiten hoeven aan te brengen.

Meer weten over groene meststoffen?

Hoe worden groene meststoffen geproduceerd? Wat is de ecologische voetafdruk? Zijn groene meststoffen 100% fossielvrij?

Lees meer over groene meststoffen

Samenwerking op het gebied van klimaatverandering is cruciaal

Volgenst het IPCC report is de huidige situatie kritiek voor de menseheid.Het koolstofvrij maken is onze enige weg vooruit als we een toekomst willen.

Om de aanzienlijke broeikasgasemissies van het voedselsysteem aan te pakken en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken, zijn groene meststoffen essentieel. Ze zijn ook een belangrijke stap in het verwezenlijken van onze missie om de wereld op verantwoorde wijze te voeden en de planeet te beschermen. Daarnaast biedt Yara oplossingen voor gewasvoeding, precisielandbouw en digitale hulpmiddelen om boeren te helpen de opbrengsten te optimaliseren, gezondere gewassen te verbouwen, de bodem te beschermen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Deze taak vereist echter een collectieve inspanning. Alle deelnemers aan de voedselketen moeten samenwerken om tot een duurzaam voedselsysteem te komen.

Lees over partnersamenwerkingen op Yara.com

Neem contact met ons op

Geïnteresseerd in een samenwerking op het gebied van groene meststoffen? Neem dan contact op met ons team.

Yara Kamps
Productmanager Sustainable Solutions

Neem contact op met Yara Vlaardingen