Yara N-Tester®

De Yara N-Tester® is een mobiel instrument dat de N-behoefte bepaalt door meting van het gehalte bladgroen/chlorofyl.

Yara N-Tester - stikstofmeting in het blad

Simpel, trefzeker en snel bemestingsadvies in wintertarwe, gerst en andere granen. Het instrument is geijkt voor diverse gewassen en ontwikkelingsstadia.

Vraag het je plant!

De voedingsstatus van het gewas bepaalt de timing en hoeveelheid meststoffen. Met de N-Tester® is het mogelijk om de stikstofbehoefte van de planten op het veld makkelijk, veilig en snel te bepalen. De vraag naar stikstofbemesting is nooit constant en kan van jaar tot jaar en van veld tot veld zeer verschillen. Door de stikstofbemesting over meerdere giften te verdelen, is het mogelijk de stikstofbemesting precies op de behoefte van het gewas af te stemmen op elk veld in elk jaar.

Een gewasanalyse met de N-Tester® geeft waardevolle informatie over de huidige voedingsstaat van de plant. In granen kan door deze meting de optimale hoeveelheid stikstofmeststoffen berekend worden tijdens de strengelstrekking en aar opkomst.

De Yara N-Tester® verzekert uw economisch succes

Een reeks veldproeven zijn uitgevoerd om het voordeel te bepalen van het gebruik van de N-Tester® om de stikstofgiften af te stemmen. Het juiste gehalte van stikstof toepassen op een graangewas kan een significant voordeel opleveren op de opbrengst en korrelkwaliteit. Wanneer het eiwitgehalte van het graan aan de markt eisen voldoet zal er ook een grote impact zijn op de winstgevendheid van de oogst. Proeven hebben laten zien dat met het gebruik van de N-Tester® grote verbeteringen in het korrel-eiwitgehalte bereikt kunnen worden.

Voordelen van de Yara N-Tester®

  • Eenvoudig en snel in gebruik
  • Landbouwkundig onderbouwd
  • Jaarlijkse update rassenlijst & adviezen
  • Meer dan 15 jaar ervaring
  • Hogere N-efficiency
  • Perfecte combinatie met Yara N-Sensor®

Hoe werkt de N-Tester®?

De N-Tester® meet het chlorofylgehalte van het blad, daar dit is gerelateerd aan de stikstofstatus van de plant. Het meetpunt zit in het midden van het jongste volledig ontwikkelde blad. 30 steekproefsgewijze metingen over het gehele veld, volgens het gebruikelijke W-patroon, geven een gemiddelde waarde hoeveel stikstof het gewas behoeft. Een bemestingsaanbeveling kan alleen gedaan worden als er geen andere voedingsstof de gewasgroei beperkt.

De N-Tester® metingen worden sterk beïnvloed door gewasvariatie en groeifases. Om deze reden dienen de N-Tester® metingen gekalibreerd te worden om deze variaties erin mee te nemen. Vraag uw lokale Yara specialist om u bij te staan in deze calibratie en om u de juiste bemestingsaanbevelingen te doen gebaseerd op de N-Tester® metingen.

Proeven in Frankrijk

  • Meer dan 240 veldproeven met granen
  • Verhoging eiwitgehalte met 0,3%
  • Verhoging opbrengst met 120 kg/ha
  • Additionele opbrengst leidde tot een verhoging van de brutomarge van meer 18 €/ha (kosten van giften reeds in mindering gebracht).

Yara N-Tester - Proeven in Frankrijk

Inschrijven voor Yara Nieuwsbrief


Yara N-Tester Correctiewaarden ontvangen?

Wilt u de Yara N-Tester correctiewaarden voor wintertarwe en wintergerst ontvangen? Klik op de link, vul uw gegevens in en ontvang de downloadlink in uw mailbox!
Aanvragen

Bekijk hier de korte uitleg over de Yara N-Tester

Bekijk hier de toepassing van de Yara N-Tester in Wintertarwe in Denemarken