De geschiedenis van Yara

De ontwikkeling van het bedrijf is geworteld in die van het Noorse industriebedrijf Norsk Hydro, dat in 1905 werd opgericht. In die jaren gingen de industriëlen Sam Eyde, Kristian Birkeland en Marcus Wallenberg gebruikmaken van de enorme hydro-elektrische hulpbronnen om het eerste belangrijke product van het bedrijf te produceren: minerale meststof. Dit trok over de hele wereld aandacht omdat landbouwers hiermee hun oogsten konden vergroten.

Decennia later, nadat Norsk Hydro activiteiten had ontwikkeld in een groot aantal verschillende bedrijfstakken, van meststoffen tot olie en metalen, werd de divisie die zich het meest intensief bezighield met landbouwproducten en afgeleiden hiervan, verzelfstandigd tot een beursgenoteerde onderneming. Yara International ASA maakte in 2004 zijn debuut op de aandelenbeurs van Oslo. Sindsdien is er veel gebeurd.

Yara nu en in de toekomst

Voortbouwend op onze sterke achtergrond als oprichter en pionierend bedrijf in de meststoffen-industrie is Yara een in Noorwegen gebaseerd bedrijf, die energie, natuurlijke mineralen en stikstof omzet in een groot scala aan gewasvoedingsproducten en industriële toepassingen.

Vandaag de dag behoudt Yara zijn wereldwijde positie als leverancier van op stikstof gebaseerde minerale meststoffen en industriële producten. Het bedrijf is de wereldleider in ammoniak, nitraten en speciale meststoffen.

Door onze uitgebreide kennis en onze wereldwijde aanwezigheid, is Yara in een unieke positie om een ​​aantal van de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan en om te zetten in winstgevende zakelijke mogelijkheden. Wij zorgen voor positieve effecten door het gebruik van economisch succes als een driver voor verandering en groene groei. Onze activiteiten variëren van ammoniak productie tot aan fosfaat mijnbouw, handel in grondstoffen, onderzoek en ontwikkeling, van land- en tuinbouw tot milieutechnologieën. We zijn actief in meer dan 50 landen en verkopen in 150 landen. Onze diepe integratie, brede scope en het wereldwijde bereik vereisen een breed scala aan vaardigheden.